dreamstime_22767521Kremašicin zdrav razum kaže:

Ako je pH vrednost zdrave kože 5.5, a pH neutralna jedinjenja (kao npr. voda) imaju pH vrednost 7, koža nanošenjem ovakvih supstanci (umivanjem na primer) na nju zadržava svoju prvobitnu pH vrednost. Ili ne… Možda se njena pH vrednost tada povećava jer je koncentracija kiselina na njenoj površini smanjena.

Ako bi zdravu kožu tretirali preparatom koji ima pH vrednost 5.5, da li se tada njena pH vrednost neće promeniti ili će postati (logično) više kisela, jer je tretiramo kiselinom.

Hmmm…tricky one.

S obizom da na svetu ne postoje dve potpuno iste puti, ni dva potpuno ista tipa kože, najverovatnije da svako na svetu ima i svoju određenu pH vrednost kože. Kažu da pH vrednost kože varira između 4.2 i 5.6, a da na nju može uticati zagađenje, UV zraci, nivo hormona u organizmu, način ishrane,… Iz ovog razloga, najverovatnije je i da je cela priča o pH vrednosti kozmetičkih preparata jedno veliko, khm, khm – znate već šta! Celo paradiranje oko toga kolika je kiselost nekog gela za umivanje ili nečega sličnog, biće da je ništa drugo do običan pokušaj da se proda što veća količina istog nekim neukim i neinformisanim potrošačima. Ne i jednoj Kremašici! Istražićemo to za vas. ;)

 Wikipedia kaže:

 wikipedia-logopH vrednost je mera aktivnosti vodonikovih jona (H+) u nekom rastvoru. Na taj način ona određuje da li je dati rastvor kiselog ili baznog karaktera. pH vrednost je bezdimenziona veličina, i za poređenje se koristi pH skala koja obuhvata vrednosti od 0 do 14. Za kisele rastvore pH vrednost je manja od 7, a za bazne (alkalne) je veća od 7.

Za neutralan rastvor pH je 7 (voda na 37o ima pH 6.81). Mera analogna ovoj, za koncentraciju hidroksilnih jona u rastvoru je pOH.

Iako pH vrednost nema matrične jedinice, njena skala nije proizvoljna. Formula za izračunavanje pH vrednosti koristi negativnu vrednost logaritma sa osnovom 10 od aktivnosti H+ jona (H3O+), odnosno broj vodonikovih jona u jednom litru datog rastvora. Tako se pH vrednost definiše na logaritamskoj skali kiselosti.

FireShot_capturepH

 

Koreanski naučnici ovih dana kažu:

20050729001107401

Proizvodi za negu kože bi uvek trebali biti formulisani tako da se poklapaju sa pH vrednošću kože, a za suvu kožu, trebalo bi koristiti kiselije proizvode.

Zdrava koža ima pH vrednost 5.5, a to je pomalo kisela sredina koja je neophodna za barijernu funkciju kože, objavljeno je u Međunarodnom časopisu kozmetičke nauke International Journal of Cosmetic Science.

Dugoročno korišćenje baznih proizvoda za negu kože može poremetiti njenu zaštitnu funkiju, pa je time učiniti više podložnom iritacijama, zaključio je tim predvođen naučnikom po imenu Eunjoo Kim iz korporacije Amore Pacific Corporation (proizvođačem kozmetičkih preparata sa sedištem u Koreji).

Eunjoo Kim i njegov tim, testirali su u toku pet nedelja tri verzije proizvoda za negu kože sa pH vrednostima 3, 5 i 8 na podlakticama dvadeset dobrovoljaca.

Iako su kozmetički proizvodi namenjeni koži uglavnom sa pH vrednošću između pH 6 i 7, oni mogu varirati čak između 3 i 9, kako kaže Eunjoo Kim.

Posle ovih pet nedelja, istraživači su iziritirali kožu test-subjekata na jednom manjem delu, koristeći natrijum lauril sulfat (SLS, C12H25SO4Na) koji je uobičajeni surfektant odnosno sastojak sapuna, pasta za zube, pena za brijanje, deterdženata i nekih rastvorljivih aspirina.

Merili su nešto što se zove transepidermalni gubitak vode (TEWL) da bi utvrdili u kojoj meri je narušena zaštitna funkcija kože.

“Koristili smo jednoprocentni SLS da bismo iritirali kožu i oštetili stratum corneum. U svakodnevnom životu, mi nismo izloženi 1%-nom SLS-u, ali u slučaju osetljive kože, malo iritacije može ozbiljno oštetiti barijernu ulogu kože,” rekao je Eunjoo Kim.

 Konačni skor – Bazno štetnije od kiselog

615435Istraživači su pronašli da kada se izazove iritacija kože 1%-nim SLS-om na koži tretiranoj alkalnim preparatom (pH 8), TEWL je bio mnogo viši nego kod kože tretirane proizvodima sa pH vrednostima 3 i 5.

Dakle, nešto malo bazniji proizvod mnogo više ugrožava zaštitnu funkciju kože i njenu otpornost od onih proizvoda koji su nešto kiselijeg karaktera, zaključili su naučnici.

“Preporučujem da naučnici u oblasti kozmetike učine proizvode za negu kože sličnim njenoj prirodnoj pH vrednosti,” kaže Eujoon Kim.

Za pacijente sa osetljivijom kožom, preporučuje se odabir više kiselih proizvoda, dodao je.