Kremašica je odlučila da sredi i unapredi svoj sistem ocenjivanja proizvoda. Shvatila je da nešto ne štima sa krajnjim ocenama i da na njih ocene kvaliteta, cene i pakovanja ne bi trebalo da utiču ravnomerno. Pošto Kremašica ima nekih svojih štreberskih sklonosti, rešila je da matematički obradi ovaj problem i svakoj od pojedinačnih ocena dodeli određenu težinu, odnosno meru u kojoj će ona uticati na konačnu ocenu. Do ovih težina došla je empirijskim putem, koristeći rezultate anketa sprovedenih na ovom sajtu. O čemu se konkretno radi?

Saznale smo iz odgovora naših čitateljki i iz našeg ličnog iskustva da bi kvalitet proizvoda najviše trebao uticati na ukupnu ocenu, zatim po važnosti za ukupan utisak o proizvodu dolazi njegova cena, a pakovanje je tek na trećem mestu. Ove ocene će uticati na ukupnu ocenu u sledećem odnosu: kvalitet 47%, cena 33% i pakovanje 20%. Ove težine su dobijene, odnosno sračunate metodama koje možda i nisu odmah jasne široj čitalačkoj populaciji, ali su poprilično intuitivne i realne.

Na ovaj način će dobar kvalitet proizvoda najviše popraviti opšti utisak, a ocena za dobro pakovanje neće u velikoj meri naduvati srednju ocenu proizvoda koju je dao autor recenzije.

Sve ću sada lepo da objasnim na primeru. Ako nekoga zanima da se detaljnije upušta u ovo naše računanje srednje ocene, neka čita dalje.

Recimo, ako je za neki proizvod autor recenzije dao ocene: kvalitet 9, cena 6 i pakovanje 10, srednja ocena će biti dobijena na sledeći način:

9 x 0.47 + 6 x 0.33 + 10 x 0.2 = 4.23 + 1.98 + 2 = 8.21

Dobijamo da je srednja ocena proizvoda 8.21. Eto, misterija razrešena :)

Zahvaljujemo se učesnicima u anketi i devojkama na forumu koje su dale konstruktivne predloge! Zbog vas će se Kremašica i ubuduće truditi da što ozbiljnije pristupi svakom problemu.