bilbordVelika Britanija: Reklame za kozmetičke proizvode se u 93% slučajeva pridržavaju Propisima o Reklamiranju.

Članak napisali Sarah Hanson i Amy Nicholson

Prošlog meseca Uprava Standardima u Reklamiranju (Advertising Standards Authority – ASA) objavila je rezultate svoje poslednje inspekcije u reklamiranju kozmetičkih proizvoda, u kojem stoji da je svega 93% reklama za kozmetičke proizvode pregledane između 12.07.2007. i 12.09.2007. u skladu sa zakonom. Tokom provođenja ispitivanja, pregledano je ukupno 445 kozmetičkih reklama iz medijskih sfera koje uključuju televiziju, radio, plakate, internet i štampu. Za rezliku od ASA-inog prethodnog istraživanja iz 2006-te, najviše pažnje je bilo posvećeno proizvodima za negu kože, kao što su kreme za lice i telo, tretmani protiv akni, korektori, šminka, parfemi i muška kozmetika.

advertise28 od 32 reklama koje ne poštuju Zakon o Reklamiranju (Advertising Code) su reklame iz štampanih medija. Najveći razlog za brigu je relativno nizak procenat poštovanja zakona pri reklamiranju krema za negu kože, tj. 19% (što je 24 od 126 pregledanih reklama za kreme). Generalno, reklame za kreme za negu kože kojima su žene ciljna grupa, imaju tendenciju da sadrže tvrdnje o velikoj efikasnosti, a pri tome ne sadrže nikakve dokaze koji bi potkrepljivali ove tvrdnje. Interesantno je da, iako 35 pregledanih reklama za proizvode namenjene muškarcima, od kojih je polovina za kreme za negu kože, nije zabeležen nijedan prekršaj zakona. U ovim reklamama, za razliku od reklama namenjenim ženskoj populaciji, ideje nisu fokusirane strogo na efikasnosti proizvoda.

Glavna pitanja koja su razmatrana ovim pregledom reklama su:

  • Neadekvatno prikazivanje dokaza za tvrdnje o sprečavanju starenja i regeneraciji zrele kože;
  • Nepotvrđivanje tvrdnji da proizvod može pospešiti elastičnost kože i učvrstiti i tonirati kožu;
  • Neuspešnost u pružanju dokaza koji idu u prilog tvrdnjama o podmlađivanju kože  i
  • Medicinske tvrdnje za proizvode koji nemaju MRHA marketinšku autorizaciju.

Stopa poštovanja zakonskih propisa od 93% dobijena je kao rezultat dvogodišnjeg zajedničkog projekta sa industrijom koja je kreirana da promoviše transparentost zahteva propisanih Zakonom o Reklamiranju, ali nam ona pokazuje i da nema velikih promena u odnosu na rezultate dobijene za 2006-tu godinu. Posmatrajući ovu stopu poštovanja zakonskih propisa sa onim iz nekih drugih sektora, npr. telekomunikacija, prehrambenih proizvoda, igara na sreću ili alkoholnih pića, koji su takođe bili revidirani od strane ASA-e, dolazi se do zaključka da je ova stopa i dalje relativno vrlo niska.

Međutim, ASA ima optimistički stav i nastavlja sa saradnjom i praćenjem industrije i zakonodavnih tela, da bi se osiguralo postojanje razumljivih i jakih dokaza pri tvrdnjama u reklamiranju kozmetičkih proizvoda i time povećale mere pridržavanja propisa. Iako postoji razumevanje za ovakvo poboljšanje, generalni direktor ASA-e, Christopher Graham, podseća da „je dobro videti da sektor za zdravlje i lepotu, gde je naročito oštra konkurencija, nastoji da održi poverenje potrošača kroz verodostojno reklamiranje.“