woman-reading-label-lgPošto često imam posla sa kozmetičkim proizvodima, odnosno isprobavam kozmetiku i pišem recenzije, bezbroj puta mi se desilo da na poleđini bočice nekog preparata ugledam gomilu neidentifikovanih slova, brojeva, simbola i sličnih hijeroglifa. Ne bih ja bila Kremašica, kada se ne bih upustila u avanturu istraživanja porekla i značenja ovakvih naznaka i upozorenja. Sa tim bi, svakako, trebao da bude upoznat svaki potrošač. Ja sam tu da vam pomognem i rasvetlim misteriju etiketa i svih tih sličica koje proizvođači olako štampaju i lepe na ambalaže svojih proizvoda bez nekog posebnog objašnjenja.

Šta sve treba da se nalazi na jednoj etiketi?

Po američkoj FDA (Administraciji za hranu i lekove) pod kozmetikom se podrazumeva sledeće: proizvodi, osim sapuna, koji su namenjeni za nanošenje na ljudsko telo sa ciljem čišćenja, ulepšavanja, pospešavanja privlačnosti ili menjanja izgleda.

Na pakovanju kozmetičkih proizvoda najpre se prepoznaju sa prednje strane:

1. Identitet proizvoda – ime proizvoda, ime linije proizvoda, njegova namena.

2. Neto zapremina – uglavnom je to zapremina sadržaja izražena u mililitrima (ml), gramima (g, gr), ili uncama (Oz – američka unca za tečnost koja iznosi 29.5735296 ml). Simbol uvećanog i masnog slova „e“ označava da se garantuje da je navedena zapremina proizvoda u skladu sa sistemom mera propisanim za Evropsku Uniju (EU). Oznaka NET WT je skraćenica od engleskog izraza za neto težinu.

product-packaging1A sa zadnje strane:

3. Lista sastojaka – lista svih sastojaka koji ulaze u sastav proizvoda navedenih u opadajućem poretku po njihovoj koncentraciji, tj. zastupljenosti u proizvodu. Ovde postoje izuzeci, a to su sastojci koji učestvuju u manje od 1% težine proizvoda. Oni se ne moraju navoditi po nekom strogom redosledu. Sastojci koji su prisutni za bojenje preparata se po običaju navode na kraju. Lista sastojaka ne mora biti navedena na samoj ambalaži kada su u pitanju olovke za šminkanje ili neki preparati izuzetno malih zapremina (1/8 unce) i kod dekorativnih pakovanja.

Prilikom čitanja ove liste sastojala (eng. LOI – List Of Ingredients) treba biti posebno obazriv iz više razloga. Često se ne navode komponente parfema koji su najčešći izazivači alergija, nego samo reč fragrance ili parfum. Osim toga, kozmetička industrija ne koristi standardnu IUPAC nomenklaturu hemijskih jedinjenja koju smo svi učili u školama, nego imaju svoju sopstvenu – INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) nomenklaturu. Na internetu postoji ovaj rečnik, odnosno zvanična baza podataka imena sastojaka u kozmetičkim proizvodima, ali se toj bazi može pristupiti samo preko plaćenog članstva (account-a).

4. Uputstva za upotrebu – informacije o tome kako, kad i gde upotrebljavati posmatrani proizvod.

5. Naziv i lokacija proizvođača i/ili distributera – trebalo bi biti navedeno ime kompanije koja proizvodi kozmetički preparat i firme koja ga distribuira, kao i tačne adrese njihovih predstavništva. Od skoro se na ovom mestu nalaze i veb adrese firmi. To je uglavnom adresa na koju se mogu slati upiti ili reklamacije vezane za dati proizvod.

6. Zemlja porekla – zemlja u kojoj je proizvod proizveden i pakovan. Ovo vam je ono „made in …“

7. Upozorenja – naznake koje se odnose na eventualne kontraindikacije, mere opreza, upozorenja o upotrebi proizvoda od strane dece i slično.

Neki od najčešćih simbola na poleđinskoj etiketi

PAO_Symbol12M1. Simbol otvorene valjkaste kutijice sa brojem – najjednostavnije rečeno, ovo je naznaka o tome koliko meseci treba da prođe od kada ste otvorili proizvod i prvi put ga upotrebili do bacanja tog proizvoda u đubre. Dakle, to je rok trajanja računajući vreme od prve upotrebe, pod uslovima da je proizvod čuvan na uobičajenom mestu pri normalnim uslovima (bez izlaganja visokim temperaturama, svetlosti ili vlazi, i bez skinutog poklopca). Na primer, ako je na kutijici oznaka 12M, to znači da je proizvod ispravan za korišćenje 12 meseci od otvaranja, a posle tog vremena ga se treba otarasiti.

recyclecircle

2. Crna i bela strelica u krugu – liči pomalo na yin-yang simbol, ali zapravo označava da kompanija koja je proizvela dotični preparat ulaže sredstva i doprinosi evropskim programima koji se brinu o propisnom odlaganju otpada i reciklaži svih delova ambalaže. Ovo je tipičan evropski (poreklom nemački) simbol za reciklažu

 

finger3. Simbol otvorene knjižice sa kažiprstom uperenim u nju – ovo je naznaka da za dodatne informacije o proizvodu treba pogledati na nekoj dodatnoj etiketi, kartici, kutiji, papiriću, pamfletu,…

 

Recycle4. Trougao sa strelicama – ovo je oznaka o mogućnosti reciklaže pakovanja posmatranog proizvoda. Često se u sredini trougla mogu naći određena slova ili broj koji označavaju materijal koji se može reciklirati ili stepen razgradnje ambalaže. Što je broj veći (brojevi idu od 1 do 7) to je materijal od kojeg je sačinjena ambalaža štetniji za okolinu. Unutar trougla može biti ispisan i procenat u kojem je dotična ambalaža napravljena od recikliranog materijala. Ispod možete videti još simbola za reciklažu, od kojih je prvi, ovaj četvrtasti tajvanski simbol za recikliranje ambalaže.

192px-Recycle_symbol_Taiwan.svg Recycle_symbol recycle-plastics

 

Trash_symbol_9545. Čika koji baca đubre u kantu – ova sličica je tu da apeluje na potrošače da svoj otpad odlože na pravilan način, tj. u korpu za otpatke ili kontejner predviđen za to.

 

FacInflammableExtInflammable6. Simbol vatre – označava da je proizvod lako zapaljiv, odnosno da sadrži lako zapaljive materije poput acetona, alkohola i sl.

 

9. Zeke – postoji više oznaka koje sadrže crtež zeca, a najpoznatije su „zeka u skoku“ ili „leaping bunny“ (kojeg smo već spominjali) i PETA-in „Cruelty free and vegan“ zeka. Obe ove oznake svedoče o tome kako posmatrani proizvod nije testiran na životinjama.

LeapingBunny CFV_logo_sm3

Najbolje bi bilo da svi proizvodi koje kupujemo imaju ovakve oznake i sve potrebne podatke na ambalaži, međuitm, za sad to nije tako. Ostaje nam da se nadamo da će kompanije poželeti da poverenje kupaca pridobiju preciznim i jasnim obeležavanjem, pa da i mi budemo svesniji o tome šta kupujemo.

Ako imate još neko pitanje u vezi simbola na kozmetičkim pakovanjima, neku sličicu za koju niste sigurni šta označava, slobodno ostavite komentar ispod, a ja ću pokušati da odgonetnem o čemu se radi.